ДБН В.2.6.-22-2001: Контроль якості штукатурних робіт

розміщено в: Без категорії | 0

У процесі виконання штукатурних робіт перевіряють:

– поверхню обштукатурених поверхонь;

– підготовку поверхні для обштукатурювання;

– якість.сухих сумішей;

– температуру і вологість навколишнього середовища;

– дотримання технологічної послідовності операцій;

– товщину кожного шару розчинових сумішей;

– відповідність кольору, товщини шарів штукатурки та отриманої фактури обштукатуре­ної поверхні вимогам проекту;

– наявність, якість і справність необхідних для виконання роботи інструментів і пристроїв. Перевіряючи готовність приміщень і поверхонь до обштукатурювання, контролюють:

– якість встановлення, закріплення та заповнення проміжків між віконними й дверними коробками та поверхнями прорізів;

– якість закріплення перегородок, закладних деталей і сходів;

– відхилення стін від вертикалі.

Вид і марка сухої суміші, що застосовується для обштукатурювання, повинні відповідати ви­могам проекту.

У ході приймання виконаних штукатурних робіт потрібно перевіряти:

– відповідність виду штукатурки вимогам проекту;

– якість штукатурного покриття;

– міцність зчеплення штукатурки з основою і шарів між собою (при багатошаровій штукатурці).

Виконавець робіт та інспектор спочатку повинні візуально оглянути обштукатурені поверхні, потім за допомогою контрольно-вимірювальних приладів здійснити вибірковий контроль якості штукатурки. На кожні 10 м штукатурки потрібно виконати 3-5 вимірювань. Допустимі відхилен­ня та вимоги до штукатурки наведені в табл. 11. Тріщини, дутики та пропуски штукатурки не до­пускаються. Наявність штукатурки, що відшарувалася від поверхні, перевіряють легким простуку­ванням дерев’яним молотком. Допускається наявність таких місць штукатурки перевіряти мето­дом ультразвукового (наскрізного або поверхневого) прозвучування. В окремих місцях допуска­ється контрольне розкриття штукатурки.

Вимоги до обштукатурених поверхонь

Технічні вимоги

 

Вид контролю

 

Вид реєстрації

 

Допустима товщина одношарової штукатурки залежно від групи сухої суміші:

група Ш1 – від 2,5 до 5 мм;

група Ш2 – від 5 до 30 мм;

група Ш3 – від 2,5 до 5 мм;

група Ш4 – від 10 до 30 мм

 

 

 

Вимірювальний – не менше п’яти вимірювань на 70-100м2 поверхні покриття в місцях, виявлених суцільним візуальним контролем

 

 

 

Журнал робіт

 

Відхилення поверхні від вертикалі-не більш як 1 мм на 1 м висоти, але не більше 5 мм на всю висоту приміщення або його частину, обмежену прогонами, балками та ін.

 

Вимірювальний – не менше п’яти вимірювань на 70-100м2 поверхні покриття

 

Те саме

 

Відхилення поверхні від горизонталі – не більш як 1 мм на 1 м довжини, але не більше 7 мм на всю довжину приміщення або його частину, обмежену балками, прогонами та ін.

 

Те саме

 

 

 

Залишити відповідь